Spring til indhold
Luk

Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark – LIFE70

Storalung i november
Otte danske naturforvaltningsmyndigheder og Fugleværnsfonden skal frem til 2018 arbejde sammen for at forbedre naturen på 18 lokaliteter i 11 Natura 2000 områder. Projektet støttes af EU’s LIFE fond, 15. juni fonden og Villum Fonden og fokuserer særligt på at sikre højmoser, rigkær og andre sårbare mosetyper. Hertil kommer aktiviteter på våde heder.  Samlet set omfatter projektet naturforbedringer på 790 ha.

Læs mere

English version